Addysg

Addysg

Mae’r Comin yn ardal wych i ysgolion, colegau, prifysgolion a darparwyr addysg lleol ei defnyddio mewn modd cyfrifol. Trwy addysgu ein cenhedlaeth nesaf a’u teuluoedd, rydym yn gobeithio helpu i amddiffyn y cynefin trwy ddatblygu parch ar y ddwy ochr at ein tirwedd lleol. 

Mae rhagor o wybodaeth am y comin i’w gweld yn ein pamffled Gwybodaeth am y Comin.

Cwricwlwm 2022

Rydym hefyd wedi creu pecyn o weithgareddau ystafell ddosbarth ar gyfer Cwricwlwm 2022;

Common Land - Gelligaer and Merthyr Common