Cymryd Rhan

Fel rhan o brosiect Tirwedd y Comin, mae yna nifer o weithgareddau y gall y cyhoedd gymryd rhan ynddynt. Mae staff y prosiect yn cynnal sesiwn wirfoddol ynghanol bob wythnos ynghyd â sesiwn benwythnos bob mis. Yn ddiweddarach eleni, y gobaith yw cyflwyno grŵp cerdded misol.

12/11/2020 – Plannu Coed

9:30 am

18/11/2020 – Plannu Coed

9:30 am

25/11/2020 – Plannu Coed

9:30 am

02/12/2020 – Festive Walk

9:30 am