Cymryd Rhan

Fel rhan o brosiect Tirwedd y Comin, mae yna nifer o weithgareddau y gall y cyhoedd gymryd rhan ynddynt. Mae staff y prosiect yn cynnal sesiwn wirfoddol ynghanol bob wythnos ynghyd â sesiwn benwythnos bob mis. Yn ddiweddarach eleni, y gobaith yw cyflwyno grŵp cerdded misol.

14/10/2020 Codi Sbwriel

9:30 am

21/10/2020 – Plannu Coed

9:30 am