14/10/2020 Codi Sbwriel

9:30 am

Bydd hwn yn ddigwyddiad ar y cyd â Cadwch Gymru'n Daclus. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cydymffurfio gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn ystod y digwyddiad ac nad ydych yn mynychu os ydych chi neu aelod o'ch teulu yn dangos symptomau Coronafeirws Covid-19.

Gan fod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ym mwrdeistref Caerffili, dim ond ar gyfer gwirfoddolwyr sy'n byw ym mwrdeistref Sirol Caerffili y mae'r digwyddiad hwn yn addas. Dylech wisgo dillad priodol ac esgidiau cadarn sy’n addas ar gyfer y tywydd, argymhellir y dylid gwisgo wellingtons neu esgidiau sy’n dal dŵr ar gyfer y digwyddiad hwn. Os oes gennych eich menig eich hun, dewch â nhw gyda chi, neu fel arall darperir yr holl offer arall sydd ei angen.

Map: