12/11/2020 – Plannu Coed

9:30 am

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cydymffurfio gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn ystod y digwyddiad ac nad ydych yn mynychu os ydych chi neu aelod o'ch teulu yn dangos symptomau Coronafeirws Covid-19.

Dylech wisgo dillad priodol ac esgidiau cadarn sy’n addas ar gyfer y tywydd, argymhellir y dylid gwisgo wellingtons neu esgidiau sy’n dal dŵr ar gyfer y digwyddiad hwn. Os oes gennych eich menig eich hun, dewch â nhw gyda chi, neu fel arall darperir yr holl offer arall sydd ei angen.

Map: