Explore the Common

Dynodwyd rhai tiroedd comin mewn tiroedd comin ‘trefol’ o dan Gyfraith Eiddo 1925, gyda Chomin Gelligaer a Merthyr yn un.

Yn y ddeddfwriaeth hon, rhoddwyd hawliau i aelodau’r cyhoedd gael mynediad i diroedd comin trefol ar gyfer awyr iach ac ymarfer ar droed a cheffyl

Cryfhawyd yr hawliau hyn ymhellach trwy basio Cefn Gwlad & amp; Deddf Hawliau Tramwy (CROW) 2000. O fewn y ddeddf hon, ystyrir bod yr holl dir cyffredin (tiroedd comin gwledig ac urbans) yng Nghymru a Lloegr yn ‘dir mynediad’. Tir mynediad yw lle mae gan y cyhoedd hawl mynediad ar droed.

Mae’r holl dir cyffredin yn dir mynediad agored ond nid yw’r holl dir mynediad agored yn dir cyffredin … wedi drysu? Mae gan Adnoddau Naturiol Cymru wybodaeth bellach am dir mynediad agoredhere.

Mae tir Mynediad Agored wedi’i farcio ar fapiau’r Arolwg Ordnans (OS) fel ardaloedd cysgodol melyn.

Weithiau byddwch hefyd yn gweld y symbolau hyn ar ddodrefn cefn gwlad wrth i chi fynd i mewn/gadael tir mynediad agored:

This symbol denotes you are entering ‘open access’ land

This symbol denotes the end of ‘open access’ land

Red Kite

Llwybrau Cerdded

Mae yna lawer o lwybrau cerdded poblogaidd ar y comin. Rydym yn y broses o ffurfioli rhai o’r llwybrau mwy poblogaidd gyda chyfeirnodi a dehongli i helpu ymwelwyr i’w harchwilio.

Hyd yn hyn, rydym wedi creu:

Llwybr y Barcud Coch

Mae’r llwybr yn cychwyn wrth ySummit Centre rhwng pentrefi Trelews a Bedlinog, mae’n caniatáu ichi fwynhau teithiau cerdded crwn o bellteroedd amrywiol.

Enwir y llwybr ar ôl y Barcud Coch neu Barcud Coch yn Gymraeg sydd i’w weld yn aml yn hedfan ar y Comin. Mae’r Llwybr yn eich tywys trwy lonydd tawel cyn codi i fyny i’r Comin gan gynnig golygfeydd godidog o ardal Taf Bargoed.

Gellir lawrlwytho taflen a map yma(5.9Mb).

When enjoying the common please remember to follow the countryside code

Countryside Code
Parch

Respect Other People

  • Consider the local community and other people enjoying the outdoors
  • Leave gates and property as you find them and follow paths unless wider access is available
Amddiffyn

Protect the natural environment

  • Leave no trace of your visit and take your litter home
  • Keep dogs under effective control
Mwynhewch

Enjoy the outdoors and stay safe

  • Plan ahead and be prepared
  • Follow advice and local signs