Ein Gwaith

Ar hyn o bryd mae Cymdeithas Cominwyr Gelligaer a Merthyr yn cyflwyno’r Prosiect Comin Cydweithredol.

Gan adeiladu ar waith prosiect Tirwedd y Comin rydym wedi sicrhau cyllid am 2 flynedd arall a fydd yn ein galluogi i ganolbwyntio ar dri maes allweddol:

  • Mynd i’r afael â Throsedd Tirwedd
  • Ymgysylltiad Cyhoeddus
  • Adfer a Chreu Cynefin

ydd ymgysylltiad â’r gymuned ac ysgolion yn rhan allweddol o’r prosiect a bydd cyfle i aelodau o’r cyhoedd ac ysgolion lleol gymryd rhan rhagweithiol wrth ofalu am y comin. Bydd sesiynau gwirfoddoli rheolaidd yn cael eu cynnal ynghyd â sesiynau hyfforddi crefftau cefn gwlad, traddodiadol. Bydd ysgolion yn cael eu hannog i archwilio a dysgu am y cominwyr, hanes y comin a’i bwysigrwydd i’r ardal leol. Er mwyn cael gwybod am y digwyddiadau, ymgofrestrwch yma.

Common Land - Gelligaer and Merthyr Common
Common Land - Gelligaer and Merthyr Common

Derbyniodd y prosiect hwn grant oddi wrth Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig ar gyfer ei Gynllun Rheoli Cynaliadwyedd a ariennir drwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymunedau Gwledig 2014 – 2020 sydd yn ei dro wedi ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

EAFRD-logo-jpeg