Ein Gwaith

Ar hyn o bryd, mae Cymdeithas Cominwyr Gelligaer a Merthyr yn cyflwyno’r Prosiect Tirwedd y Comin.

Mae hwn yn brosiect peilot a fydd yn para am ddwy flynedd gan weithio o fewn y gymuned leol er mwyn mynd i’r afael â materion blaenaf y Comin megis:

 

  • Tipio anghyfreithlon a sbwriel,
  • Tipio anghyfreithlon a sbwriel,
  • Pori anghyfreithlon a gadael ceffylau a merlod
  • Gyrru cerbydau’n anghyfreithlon oddi ar y ffordd
  • Problemau cyffredinol o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol 

Prif nod y prosiect yw adfer, cynnal a chadw a diogelu Tirlun y Comin i sicrhau y gellir trosglwyddo ei geidwadaeth i genedlaethau’r dyfodol.

Mae Comin Gelligaer a Merthyr yn Dirlun Hanesyddol dynodedig gan CADW ac mae’n unigryw o ran ei werth i gymunedau gwledig sy’n ei amgylchynu o safbwynt amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Common Land - Gelligaer and Merthyr Common
Common Land - Gelligaer and Merthyr Common

Mae ansawdd cynefin, bioamrywiaeth a phori ar y Comin yn cael ei israddio yn sgil nifer o broblemau sydd yn y bôn yn seiliedig ar ryngweithio dynol negyddol â’r tirlun.

Bydd y prosiect yn cynnwys addysg gymunedol, sgiliau a hyfforddiant i sicrhau y gellir adfer a chynnal cydbwysedd y Comin.

Wrth ganolbwyntio ar reoli tir, adfer cynefin (mynd i’r afael â rhywogaethau goresgynnol) a hyrwyddo’r tirlun yn gyfrifol o safbwynt twristiaeth a threftadaeth, bydd gweithredu’n cefnogi ffermio, busnesau gwledig, cymunedau gwledig ac ecosystem yr uwchdir.

Derbyniodd prosiect Tirwedd y Comin grant oddi wrth Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014 – 2020, a gaiff ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Common Landscape Logo
EU Funded